Panaszkezelés

Habár a reklamációk száma minimális, akkor is jó tudni, hogy mi ugyanúgy kellékszavatossági és termékszavatossági kötelezettséggel tartozunk termékeink tekintetében, mint a klasszikus üzletek. Saját érdekünk, hogy az esetleges reklamációt a lehető legrövidebb idő alatt elintézzük, tehát nem kell félnie a kedves vásárlónak, hogy várnia kell a reklamáció elismerésére (általában pár nap alatt elintéződik).

Kellékszavatosság

Vásárló hibás teljesítés esetén velünk szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) szabályai szerint. A Ptk. szerint hibás teljesítésről akkor beszélünk, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek.

Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor a szerződés teljesítésétől számított két éves határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

A kereskedő felel az áru minden hibájáért, amit a vásárló átvételkor vagy a használat során fedez fel a szavatossági idő alatt és amely a teljesítés időpontjában is fennállt. Mindez nem vonatkozik a figyelmetlen használattal, vagy más mechanikus úton a vásárlónál keletkezett hibára. Reklamációt e-mailben vagy levélben fogadunk el.

 

Termékszavatosság

A megrendelt termék hibája esetén Vásárló - választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Termékszavatossági igényét Vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Vásárlónak kell bizonyítania.

A kellék- és termékszavatossági kötelezettséggel kapcsolatban bővebb tájékoztatást az Általános Szerződési Feltételekben találnak

 

Az áru visszaküldése REKLAMÁCIÓ ESETÉN

A hibás terméket vissza kell juttatni nekünk reklamációs címünkre:alpha-cosmetic.eu, Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 1. Fszt 3..

A hibás terméket kérjük küldje el postai úton fenti címünkre, mi pedig visszautaljuk Önnek a postaköltség díját egy Ön által megadott bankszámlaszámra, melyet a lenti reklamációs formanyomtatványon feltüntethet. Az erre való igényt szintén kérjük feljegyezni a formanyomtatványra.

Kérjük, hogy a csomagba mellékelje a jelen tájékoztató alján találhatóreklamációs formanyomtatványt kitöltve, amelyben kiválaszthatja a visszaküldés okát. Amennyiben az „Egyéb” (7-es számú) opciót választja, kérjük indokolja meg. Ne feledkezzen el megadni elérhetőségét, beleértve e-mail címét, telefonszámát, hogy a reklamáció menetéről folyamatosan tájékoztathassuk.

Következő lépésként válassza ki, hogy mit szeretne, a cég hogyan járjon el reklamációs ügyében.

Amint beérkezik hozzánk a csomag (amely nagyjából egy - másfél hetet vesz igénybe), e-mailben értesítést küldünk Önnek és ezután a kollégák igyekeznek még aznap lebonyolítani a reklamáció folyamatát a lehető leghamarabb.

A reklamált terméket nem szükséges konkrét személynek postázni. Minden reklamációt azonnal átvizsgálunk, és erről a vásárlót folyamatosan tájékoztatjuk.

A reklamáció eredményéről természetesen e-mailben értesítjük.

 

Az áru visszaküldése ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSTŐL VALÓ ELÁLLÁS ESETÉN

Társaságunk a magyar törvények által biztosított 14 nap helyett 90 napon belüli indokolás nélküli  elállási jogot biztosít a vásárlói részére.

Kérjük, a csomagba mellékelje a lenti linken szereplő adásvételi szerződéstől való elállás formanyomtatványát kitöltve, amelyben kérjük tüntesse fel bankszámlaszámát is.. Esetleges termékcsere igényét a formanyomtatványon nyugodtan feltüntetheti.

Amint beérkezik hozzánk a csomag e-mailben értesítést küldünk Önnek. Ezután a kollegák igyekeznek még aznap lebonyolítani az elállás folyamatát a lehető leghamarabb.

Az eljárás végéről természetesen e-mailben értesítjük.

Semmilyen esetben ne küldje a reklamált terméket utánvéttel. Ilyen terméket nem áll módunkban átvenni.

Telefonkapcsolatunk: +36309325699 – ezen a számon ügyfélszolgálatunk készségesen válaszol kérdéseire.